15                                                                                                  
14                                                                                                  
13                                                                                                  
12                                                                                                  
11                                                                                                  
10                                                                                                  
9                                                                                                  
8                                                                                                  
7                                                                                                  
6                                                                                                  
5                                                                                                  
4                                                                                                  
3                                                                                                  
2                                                                                                  
1                                                                                                  
1                                                                                                  
2                                                                                                  
3                                                                                                  
4                                                                                                  
5                                                                                                  
6                                                                                                  
7                                                                                                  
8                                                                                                  
9                                                                                                  
10                                                                                                  
11                                                                                                  
12                                                                                                  
13                                                                                                  
14                                                                                                  
15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  แดนบวก :  
  ชนะ     แพ้
 
<|> แดนลบ :
 
  แพ้     ชนะ